Quảng Bình: Phát triển vùng chuyên canh bưởi

Các địa phương trong huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang mở rộng và phát triển diện tích chuyên canh cam, bưởi…

Phtát triển cây bưởi Phúc Trạch tại xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa). Ảnh: N.Tâm

Từ năm 2015 đến nay, các xã Hương Hóa, Sơn Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch…(huyện Tuyên Hóa- Quảng Bình) đã chú trọng phát triển diện tích cam, bưởi để tăng thu nhập cho nông dân.

Trung tân Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh đã xây dựng một sô mô hình chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có múi mang lại hiệu quả cao cho ngườu dân làm theo. Hầu hết các họ dân đều sử dụng giống cây bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) nên có thu nhập cao. Nhiều hộ trồng bưởi cho thu nhập mỗi trăm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuyên Hóa, đến nay, đã có diện tích trồng bưởi trên 70 ha. Một số địa phương đã quy hoạch, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả có múi. “Chúng tôi hỗ trợ, hướng dẫn, kỹ thuật cho người trồng để nâng cao chất lượng quả bưởi. Từng bước xây dựng sản phẩm OCOP, tạo thương hiệu để nâng cao thu nhập cho người dân”- ông Đinh Xuân Thương, Trưởng phòng NN – PTNT huyện Tuyên Hóa cho biết.